Salgsbetingelser

Salgsbetingelser PS Agenturer AS

For å finne ut hva dine priser er, ring vårt salgskontor på 92 01 31 29. Der vil du få vite alt du behøver, inkludert fraktkostnadene. Du kan også få tilsendt en prisliste for hele vårt varespekter. Vi forbeholder oss retten til endringer i prislisten uten forutgående varsel når disse er forårsaket av råvarepriser, valutaendringer, og/eller eventuelle trykkfeil.

Alle prisene du får oppgitt er ekskludert mva og frakt om annet ikke er spesifisert. Samme dag som du bestiller varene får du også tilsendt ordrebekreftelse med betingelser og priser på mail.

Leveringsbetingelser
Ordrer som er mottatt før kl. 16.00 sendes fra oss neste arbeidsdag om annet ikke er spesifisert.

Vi sender på billigste og raskeste måte og påfører faktura nettopris. Ønsker du å bruke egen transportør, må navnet på transportøren oppgis samt deres kundenummer hos transportøren om dere ønsker at vi bruker det.

Betalingsbetingelser
Har du innvilget kreditt hos oss får du ettersendt faktura. Har du ikke kreditt sender vi varene i oppkrav. Det tilkommer vanlig oppkravsgebyr for det. Du sparer dette ved å forskuddsbetale varene. Avtal dette med selgeren eller spesifiser på e-mail til post@psagenturer.no

Ønsker du å få kredittkonto hos oss, vennligst send fullt navn og adresse samt kontaktinformasjon og organisasjonsnummer. Vi vil gjøre en kredittsjekk på deg eller din bedrift.

Om annet ikke er avtalt er prisene netto per 10 dager. Etter forfall beregnes en rente tilsvarende gjeldende rente ved kredittbetaling, for tiden 11 % p.a.

Varene forblir PS Agenturer AS sin eiendom inntil full betaling er mottatt.

Reklamasjoner
Alle reklamasjoner må skje innen 8 dager etter at varene er mottatt. Ved feil fra vår side dekker vi retur og frakt ved eventuell ny forsendelse. Ved skade på ytteremballasje må dette påføres transportørs fraktbrev.

Retur
Gis kjøper anledning til å annullere en kontrakt knyttet til standardprodukter, debiteres 15 % av kontraktssummen når annulleringen skjer før varene er sendt fra selger. Omfatter kontakten spesialtilvirkede eller særskilt bestilte varer, er annullering med debitering betinget av selgers skriftlig samtykke

Retur av leverte varer kan bare skje etter skriftlig avtale med selger.

Kjøper belastes med minimum 15 % av kontraktssummen. Varene returneres for kjøpers regning og risiko

Garanti
Kjøper gis ett års garanti på material-, produksjons- og konstruksjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og/eller instruksjoner.

Kjøper forplikter seg straks til å varsle PS Agenturer AS når feil oppdages.

PS Agenturer AS skal innen rimelig tid utbedre påberopt feil og mangler i garantitiden.

Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen/utbedringen. Reise- og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien. Garantiarbeid utføres mellom kl 08.00-16.00 på hverdager. Vil kjøper at PS Agenturer AS skal utføre garantiarbeid på annen tid, vil differansen mellom overtidspris og ordinær timepris og eventuelt helgetillegg, bli belastet.

Benytter kjøper andre firma til å utføre garantiservice uten PS Agenturer AS samtykke, bortfaller PS Agenturer AS garantiansvar. Etter garantitidens utløp gis 3 måneders garanti på utskiftet reservedeler.